Popis projektu

BOZP

V oblasti BOZP se specializujeme na malé a střední firmy, kterým jsme schopni nabídnout zpracování firemního systému BOZP na míru, aby byl přehledný, jednoduchý a funkční.

Školení v oblasti BOZP – školení referentských vozidel, školení nebezpečí práce ve výškách/nebezpečí pádu do hloubky, obsluha motorové pily, obsluha křovinořezu.

Kompletní vypracování systému bezpečné práce pro váš provoz/podnik, včetně dokumentace, roční prověrky pracovišť a proškolení vedoucího pracovníka.

Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce. Včetně periodického opakování dle zákona v rozmezí 1-5 let – tedy provádím jak školení vstupní, tak periodická.

Školení obsluhy vysokozdvižného manipulačního vozíku

Obsahem školení je tedy bezpečná obsluha vysokozdvižných manipulačních vozíků.

  • školení možné připravit pro jednotlivce i skupinu
    • periodické i vstupní školení (pro řidiče začátečníka).

Nejprve probíhá odborný výklad, poté s účastníky projdeme instruktážní video a na závěr je čeká ověření získaných znalostí.

Účastník školení = zaměstnanec obdrží osvědčení o bezpečném používání manipulačních vozíků v podobě průkazu.

Cena se odvíjí od počtu školených osob, a dále dle toho, jestli se bude jednat o vstupní (začátečník) nebo opakované (udržovací) školení.

Za školením není třeba nikam dojíždět, na místo školení dorazím já.

Školení referentských vozidel.

Školení pro zaměstnance, kteří používají při výkonech zaměstnání vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé.

Školení nebezpečí práce ve výškách

Pokud se vaši zaměstnanci při výkonu své činnosti pohybují ve výšce 1,5m nad zemí ať už na žebříku, pracovní plošině, dočasné stavební konstrukci (lešení), nebo pracují na střeše, je nutno provést proškolení z bezpečné práce ve výšce.

Stejně tak je nutné školit zaměstance, u kterýcg hrozí nebezpečí pádu do hloubky.

Obsluha motorové pily.

Proškolení z bezpečných zásad potřebných pro práci s motorovou pilou.

Obsluha křovinořezu.

Proškolení z bezpečných zásad potřebných pro práci s křovinořezem.

DALŠÍ SLUŽBY

Mimo školení v oblasti BOZP se zabývám také školením bezpečnosti v oblasti zdvihacích zařízení a zajišťuji také revize. Školení není problém provést skupinově nebo pro jednotlivce.

Školení v oblasti obsluhy zdvihacích zařízení.

Kompletní školení pro vazače, jeřábníky, obsluhu plošiny.

Školení obsluhy VZV

Komplexní školení bezpečné obsluhy vysokozdvižných manipulačních vozíků.

Revize

Zajištění kompletní revize zdvíhacích zařízení, elektro revize.

POPTÁVKA ŠKOLENÍ NEBO REVIZE

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci školení nebo revize? Kontaktujte nás.

TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 731 535 690

EMAIL

info@skolenijv.cz

ADRESA

Barvy 12, Brno, 638 00

TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 731 535 690

EMAIL

info@skolenijv.cz

ADRESA

Barvy 12, Brno, 638 00