Popis projektu

ŠKOLENÍ OBSLUHY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Proškolit vaše zaměstnance můžeme kdykoliv během dne, ale také v brzkých ranních nebo pozdních odpoledních až večerních hodinách. Provádíme jak školení jednotlivců tak skupin. Vstupní i periodická školení.

Školení vazače břemen – školení obsluhy zdvihacích zařízení.

Školení vazače břemen probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečným vázáním a používáním vázacích a uchopovacích prostředků, jež jsou předpokladem k získání oprávnění vazače břemen (průkazu).

O kurzu vazače břemen je vedena písemná dokumentace (prezenční listina) v souladu se Zákoníkem práce, která vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.

Zaměstnanec obdrží vazačský průkaz – oprávnění k vázání břemen.

Školení jeřábník – školení obsluhy zdvihacích zařízení.

Školení jeřábníků probíhají v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb, Zákonem 378/2001 Sb. – nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečným používáním jeřábu, vázáním a používáním vázacích a uchopovacích prostředků, jež jsou předpokladem k získání oprávnění jeřábníka (průkazu).

O kurzu jeřábníka je vedena písemná dokumentace (prezenční listina) v souladu se Zákoníkem práce, která vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.

Školení pro bezpečné ovládání konkrétních typů jeřábů tr. O, A, AS, B, C, D, F, N, S

Zaměstnanec obdrží jeřábnický průkaz – oprávnění k obsluze jeřábu.

Školení obsluhy plošiny – školení obsluhy zdvihacích zařízení.

Provádím dle dohody jak základní, tak periodické školení obsluhy pracovních plošin. Školení se týká všech druhů plošin – kloubových, nůžkových, teleskopických i přípojných a to vše dle ČSN EN 1495, ČSN ISO 18893, ČSN EN 1808 A ČSN EN 280 a dle 378/2001 Sb. – nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Školení provádím v následujících třídách: SŠPP JS VS, ZPP BMÚ TSP, PZPP sk A i B, MEWP.

DALŠÍ SLUŽBY

Mimo školení jeřábníků a vazačů břemen, školení obsluhy pracovní plošiny mohu připravit pro vaše zaměstnance také školení obsluhy vysokozdvižného vozíku a školení v oblasti BOZP.

Mimo školení u mne můžete poptat také revize jeřábů, kladkostrojů, elektro revize a další.

Revize

Zajištění kompletní revize jeřábů, revize zdvihacích zařízení, elektro revize.

Školení obsluhy VZV

Komplexní školení bezpečné obsluhy vysokozdvižných manipulačních vozíků.

POPTÁVKA ŠKOLENÍ NEBO REVIZE

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci školení nebo revize? Kontaktujte nás.

TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 731 535 690

EMAIL

info@skolenijv.cz

ADRESA

Barvy 12, Brno, 638 00

TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 731 535 690

EMAIL

info@skolenijv.cz

ADRESA

Barvy 12, Brno, 638 00